Mezi ekstrem administrasyon Trump lan ap pran nan kesyon imigrasyon ka favorize chanjman nan anpil ti peyi yo apovri. – kerlenstilus

0
38

Donald Trump deklare depi nan kanpay: Etazini dwe pou Ameriken e se Ameriken ki dwe privilejye nan tout bagay; Entere Etazini dwe vini anvan tout lot peyi e l ap travay pou Etazini tounen gran anko. Prezidan Trump pa gen ase kran pou l di pawol la jan l vle di l la, men chak jou li bay yon bout, e moun ki entelijan deja we kote li prale. Mwen pa fet Ozetazini, mwen pa grandi Ozetazini, kidonk, mwen pa janm santi mwen lakay mwen. Tet mwen byen plase sou zepol mwen, mwen konnen sak mennenm isit em konnen yon jou m ap oblije tounen ann Ayiti. Mwen gen chans pandan 19 van mwen gen bo isit frekante blan an majorite ke se swa lekol, nan travay, kek aktivite sitwayen. Poukisa m di mwen gen chans frekante blan an majorite? Gen moun mwen konn kwaze fas a fas oswa sou entenet ki konn fem santi ke rasis pa egziste Ozetazini. E ou gentan devine ke pifo moun sa yo fe pati moun ki an minorite bo isit. Mwen, depi le m debake Ozetazini an Fevriye 2000, mwen dispoze m pou m viv san m pa mete kom nan yon kwen, pou m aprann konnen tout sak nan anviwonman e pou m fe echanj ak dyalog sou tout bagay. Apre 19 van ap viv Long Island New York, mwen ka di ke rasism pa selman egziste Ozetazini, men li…

LIRE LA SUITE SUR KERLENS TILUS

LAISSER UN COMMENTAIRE

Please enter your comment!
Please enter your name here