Valery Numa nan ke sote apre gwo mach sa kont vyol ak kadejake. – kerlenstilus

0
158

Jodia, ke Valery Numa manke rete lel we lavalas moun ki desann nan lari pou di aba kadejake ak tout moun k ap pwoteje yo. Li le li tan pou ti neg ann Ayiti ki imoral ki kwe le yo gen mikwo se yon zam yo genyen pou yo mache desann kilot tout fanm. Kadejake yo dwe pran presyon e yo dwe kite biznis sa. Epi, zafe Jedi terapi sa dwe kanpe si yo pa ka envite espesyalis vin edike pep la nan emisyon an. Valery Numa pa sikolog ni seksolog ni konseye matrimonyal. Wi, ka gen yon emisyon terapi, men fok se pa lobey Valery ap fe la ak benediksyon Leopold Berlanger. Fok neg sa yo respekte figi moun. Nou pap kite yo fe pwomosyon imoralite ak amoralite. Mwen envite tout jenn pou yo tande Valery. Numa chak jou e komante analiz li yo. Jurgen Habermas bay zouti pou analize diskou. Ann fose machann mikwo Valery Numa chita pou l li, pou l prepare emisyon li yo e pou l sispann pase moun nan betiz.

Valery Numa gen tout dwa li pou l gen opinyon li, men zafe pran abitid ap di yon pawol jodi, yon lot demen, pase moun k ap soufri nan rizib; fe kob ak bandi epi kale ko sou moun k ap trimen nan peyi a, sa dwe fini. Si misye betize, l ap sezi we yon maten Leopold Berlanger di l pa vin nan radyo a. Fok Valery konprann ke nou nan yon faz la se tout yon sistem kraze zo, peze souse ki pou tonbe pou inyorans ak koripsyon ka kaba. Valery fe ase kob nan sistem nan, se pou l sispann fe dezod ak mikwo. N ap takle li jistan li pran fom kom. Jounalis pa gen mikwo pou yo fe kob. Jounalis gen mikwo pou bay nouvel e non fe nouvel( envante pawol). Jounalis gen mikwo pou yo edike moun, jounalis gen mikwo pou fe bon jan analiz ak objektivite pou ede moun we kle e konprann. Nan yon peyi pov kou Ayiti kote ki gen anpil moun ki pa konn li, yon jounalis ta dwe yon edikate, yon fomate. Fok Valery konnen menm le Radio Vision 2000 se yon radyo komesyal, men wol li se pou enfome, bay verite; se pa pou fe pwopagann pou bandi. Tifre, ou pral pedi somey paske n ap met pwojekte sou ou. Si n kite w kontinye pedale konsa, n ap pedi jenes la, n ap pedi Ayiti.

Monche, Valery Numa gen 2 chwa: 1-swa li pran menl e koumanse pran desizyon pou l kite biznis machann mikwo a. 2- swa li kontinye nan fe laloz, simen konfizyon, fe kob sou do pep la ak bandi legal e sibi konsekans lan le machin revolisyon an ap desann. Machann mikwo yo dwe pete kouri, yo dwe viv nan ke sote, se yo ki dwe pe, se pa pep la. Gen yon jou k ap rive, Valery Numa ap di tout sal fe pep la e l ap di akle nan ki konplo li te ye ak pouvwa, boujwazi e lot enmi pep ayisyen an. Tonton, ou anba mikwoskop koulye a. Ribanbel la fini frem. Apati demen 27 la se ap yon lot ball game. Zafe pou w ap pede ranse, fe blag ak mize tout yon pep la, sa fini frem. Siw se jounalis, travay kou jounalis; Siw se biznismenn, al fe biznis. Jounalis se vokasyon li pa biznis. Si pa gen moun ki ka diw sa, mwen diw sa jodia. Mache sou 13 ou ti fre pouw pa pile 14. Vision 2000 gen plis ke 25 kan egzistans, li se yon patrimwan, alos nou pa ka kite l nan men machann mikwo pou fe dezod. Nou voye komisyon bay Berlanger deja. Peyi a bezwen rale yon souf ak inyoran, malfekte, piyaje. La presse doit cesser d’etre le bras arme de la mafia locale.

Kerlens Tilus. 05/26/2019
Snel76_2000@yahoo.com
Tel: 631 639 0844

KERLENS TILUS

LAISSER UN COMMENTAIRE

Please enter your comment!
Please enter your name here