Valery Numa jistifye zak malonet kadejake bandi ap fe sou fanm nan peyi a; se twop ato – kerlenstilus

0
336

Valery Numa se yon neg ki san moralite e ki san konsyans. Lavi neg sa yo pwouve ke yo pa ka model yon sosyete. Valery Numa koumanse emisyon l an apremidi a ak yon kesyon: eske n konnen gen fanm yo pa ka vyole? Misye fe 2 zed tan ap jistifye vyol gason fe sou fanm. Misye fe konprann se fason medam yo abiye ki bay neg tiz ki fe yo vyole yo. Kom Radio Vision 2000 pa sal te ye 15 a 25 kan de sa le te gen yon staf solid ladanl, mwen pap mande pwopriyete l yo pou yo korije dezod Valery Numa ap fe kom machann mikwo; menm kwe si met Vision 2000 yo, te gen konprann, fok yo ta fe misyon mande jenn etidyan ak pil fanm kadejake ap vyole yo eskiz.

Valery Numa ap chachem kont. Misye konnen mwen se youn nan neg ki pa janm pe di li se yon machann mikwo, misye konnen mwen se youn nan neg ki pa pe di ke l pa gen nivo ase pou l ap anime yon emisyon opinyon e misye konnen mwen se youn nan ra neg ki pa kwe nan blof l ap bay moun e ki konn kijan li fe premye 5 milyon goud li e kijan afel vin bon. Nou chwazi pa pale afe moun, men chak fwa m ap tande misye k ap pase moun ki viktim e k ap soufri nan betiz, sa fem mal e sa banm plis fos ak kouraj poum pwodwi pi plis e poum fe fas kare ak machann mikwo ki pran lapres la annotaj e ki ap kolabore ak la mafya pou kraze peyi a. Jodia 23 Me, mwen envite nou al tande Vision 2000 a l’Ecoute ki fet jodia epi na di si se mwen ki malad nan zorey ki manke konprann oswa si se Valery Numa ki gen pwoblem.

Valery Numa gen 25 kan e plis nan mikwo, men misye pa gen nivo yon neg ki fe yon bon lisans nan kominikasyon ak jounalism. M ap mande si Valery Numa kom jounalis li 1000 liv pandan tout karye li. M ap mandem si Valery Numa janm chita poul prepare entevyou l ap fe ak moun yo e sil pran tan oswa gen yon ekip k ap edel prepare emisyon opinyon l ap fe sou Radio Vision 2000. Valery Numa pa yon neg sot, se yon neg ki entelijan nan tout sans, men misye pa vle chita poul aprann, poul li e poul ekri. Li vle fe tout bagay vayi ke vayi. Jodi a, jenes inivesite a ta dwe pran Valery Numa kom referans apre 25 kan karye. Men, elas misye pa montre li gen matirite ni moralite. Jean-Junior Joseph, Edens Desbas kom se nou ki toujou ap mande chans pou misye, mwen ta renmen nou al tande emisyon jodia epi poun vin pale ak mwen.

Valery Numa pa janm respekte fanm depim konnenl an 1992 nan Rid Lareyinyon kotem te rete ansanm ak li. Misye toujou aji tankou yon kadejake ak fanm. Valery Numa fe pitit ak bon zanmim; se tet fe mal. Li fe pitit ak se zanmim, se lapenn; li fe pitit ak ti se bon zanmim, se tet chaje. Se pa yon neg ki ka rete ak youn ou 2 fanm, fol gen yon paket an menm tan. Neg sa yo pa kwe gen fi ki serye. Pou Valery Numa, tout fi se bouzen. Si se manti m ap fe sou jounalis la poum detwil, se poum peye sa. Li pa posib pou yon neg ki gen plis pase 10 zan ap anime yon emisyon, pou se mod refleksyon sa yo wap fe nan yon moman kote fanm ap soufri anpil de vyol ak move tretman nan men gason. Mwen vekse, menm pap fache paskem konnen Valery nan laj mantal yon adolesan nan sak gen pou we ak jan misye trete moun, sitou fanm.

Si ANMH te egziste vre, fok yo ta ekri Leopold Berlanger pou yo pwoteste pou pawol Valery di jodia yo ki mal plase. Nou konprann jenes la pouri, jenn yo ap sibi vyolans sikolojik pou yo pa fe yon pa annavan; mwen konsyan gen anpil jenn fi ki nan pwostitisyon k ap kale ko yo, vann ko yo; menm pa dako pou bandi ap vyole etidyan ki sel krim yo fe se pran chimen lekol epi pou Valery Numa pa gen konsyans poul pran pitye pou yo; e poul itilize mikwo li a poul denonse zak malonet sa yo e mande pep la poul soulve kont bandi ak otorite leta k ap sipote bandi ki pa vle fe moun respekte lalwa nan bay jistis. Mwen te deside pa reyaji, men bagay la fem mal paskem li temwayaj 2 etidyan Inivesite Kiskeya yo vyole semen pase. Mwen gen zanmim ki twomatize paske yo te vyole yo 15 zan, 20 tan de sa. Gen plizye jenn ki konn ekrim k ap eksplikem abi seksyel ak vyolans seksyel bandi ap fe pou yo. 2 semen de sa, mwen te ekri yon atik kotem di: La presse haitienne est le bras arme de la mafia locale; anpil jounalis te fache. Men, m ap mandem eske yo pran san yo pou yo tande machann mikwo kou Valery Numa nan Invite du jour ak Vision 2000 a l’ecoute. Le yon neg san fomasyon e pa respekte moun, li met te nan gwo pozisyon, te gen mikwo nan menl, ki se yon bagay ki nob, l ap toujou aji tankou valpa ak abolotcho.

Si lot moun ki gen konsyans e ki gen konprann pa denonse sa Valery Numa fe jodia e byen nou met peze akselerate sou wout dechoukaj la. Sa a pa posib mezanmi. Neg yo pa gen pitye pou malere k ap soufri menm. Depi pouvwa a ba yo yon milyon goud pou pi piti pa mwa, yo di tout tenten ak bouch yo. Machann mikwo a se yon laloze ki pa gen konviksyon; li ka chanje lide 20 fwa nan yon sel semen sou yon menm sije e tout 20 fwa yo, se manti l ap bay.

Jodi a, mwen di byen fo ke Valery Numa se machann mikwo, yon neg yo peye e k ap itilize mikwo li pou li fe kob. Yo peye l poul bay manti e pou li simaye konfizyon. M ap sonje yon epok, le Radio Vision 2000 bay yon nouvel, ou te ka femen jew tandel, se te verite. Sa fe wont se nan eta sa Vision 2000 tonbe. Valery Numa gen se li k ap viv nan Long Island kem konnen depi plis pase 25 kan ki se bon moun. Paran li yo se moun de byen. Kanperen. M ap mande kote misye jwenn odas sa ak ke woch sa pou l ap fe tout yon pep mal, denigre fanm, bay manti pou lajan. Mwen se kretyen e mwen se metafizisyen; depi m fe yon aksyon ki vyole prensip renmen ak respe, l ap tounen kont mwen. Mwen pare poum sibi konsekans tout sam di sou Valery Numa nan teks sa kem pat vle ekri. Kouman Valery Numa ap santil si bandi ta vyole manmanl, sel, matant li, kouzin li, pitit li? Valery, ou konn sak pase: siw pa chanje fiziw zepol, ou pap gen mikwo pou lontan frem. Ou fe twop dezod ak mikwo kom jounalis ki te al lekol ki konn kijan lapres responsab ak yon medya serye fonksyone. Daly Valet te baw egzanp lan pandan plis pase 5 kan, poukisa se sa wap remet nou. Panse ak banm pitit wap fe yo; ki peyi wap kite pou yo; panse ak tout moun ki viktim de move jijmanw ak konpotman abolotcho ou ak machann mikwow. Frem, mwen pap fe bri ak ou, menm swete gen fanm vanyan ki leve vwa yo pou yo denonsew kom vakabon.

Mwen toujou diw si se pat la mafya ki te pouse do anpil bon grenn jounalis, ou pa t ap nan mikwo paskew pa gen nivo, ou pa gen moral e ou san sans etik. Frem, Ayiti gen pou l chanje e wap viv pou w we chanjman an. M ap priye pouw gen konsyans, pou w sonje kote w soti e pou w sonje kijanw fe rive kotew ye la. Mwen konnen ou odasye, ou pral banm repons, w ap chache sal mwen; men, sonje gen yon Bondye ki konn tout bagay e ki we tout bagay. Yo gen pou yo dekouvriw kom blofe e ou ka pa menm ka defann tet ou. Gade jan moun ki te fomew yo ap fe medya. Valery, poze tande paske menm neg k ap peyew pouw fe dezod jodia, se yo ki pral temwaye kont ou devan tribinal popile. Valery Numa, Ayiti gen met; aprann ke fanm pa bouzen; fanm pa rezime ak bobot, tete, bel figi, bel janm. Aprann respekte fanm, aprann gen konpasyon pou moun k ap soufri. M ap pote Micheline plent pou ou, machann mikwo.

N.B. Mezanmi, na eskizem sim di yon bagay ki deplase. Fom te pale ak Valery Numa ki panse li pi entelijan pase Bondye e li ka blofe tout moun. Priye pou Valery Numa kite metye machann mikwo a e poul sispann vi abolotcho a. Lapres ayisyen gen poul chanje.

Kerlens Tilus. 05/23/2019
Snel76_2000@yahoo.com
Tel: 631 639 0844

KERLENS TILUS

LAISSER UN COMMENTAIRE

Please enter your comment!
Please enter your name here