Lit pep la ap vanse! – kerlenstilus

0
88

Les Haitiens ne se rendent pas compte que la Providence est de leur cote dans ses moments difficiles. Les dirigeants, les elus haitiens, les politiciens, les hommes d’affaires, les tenors de la societe civile commettent fautes sur fautes, erreurs sur erreurs. Ils se demasquent eux memes comme bluffeurs. Meme un enfant peut comprendre que nos dirigeants et nos elites sont mechants. Mwen pa kwe gen pep ki ka reziste sa Ayisyen ap pase la, san yo pa revolte. Travay pa nou, nou menm ki lisid, se panse sou leve kanpe ki gen pou fet la. Panse kijan n ap fe le pep la fe dechoukay la, kouman n ap fe fel rantre lakay li. Apre li fin rantre lakay li, se kisa n ap fe poun demare konstriksyon peyi a.

Tout moun ki lisid e k ap travay sou lide pou peyi a libere ak devlope pa dwe pedi tan ap pale de sa k ap pase nan peyi a koulye a. Nou ka jis tande, gade, men nou pa bezwen poze kesyon. Sistem nan rive nan bout li, bandi yo rive nan bout yo. Ann pa ba yo oksijen; ann sispann pale de yo. Koulye a se rev lot Ayiti tou nef nou gen nan tet nou an pou n ap fe e eksplike tout moun rev sa. L ap mande anpil jeni, anpil entelijans pou anbake tout Ayisyen nan yon pwoje kote yo tout ka kwe ke yon lot peyi posib. Mwen fe kek kout plim sou konjonkti a, menm pa pedi tanm tout tan ap pale de peyi ki pap fonksyone. Annou pa bay bandi yo espas pou yo kontinye renouvle tet yo. Menm jan, le n te fin voye Janklod ale, nou te santi nou lib. Se pou nou reflechi kijan nou fe pedi libete sa ant 88 a 2019. Bandi yo pa pi entelijan ke moun k ap panse pozitif yo e moun ki renmen peyi a. Men, tou senpman, bandi yo pi agresif e yo gen plis kouraj. Pawol la di: pise gaye pa kimen. Sin deside mache ak goumen an grenn senk, chef bandi yo ap kraze nou grenn pa grenn. Nou dwe aprann fe bagay nou nan sekre. Mwen, mwen pa rakonte tout moun ak ki moun m ap pale. Gen moun mwen pale ak yo, mwen pap janm kite pesonn konnen kem pale ak yo. Le w ap goumen ak yon advese ki gen kontwol teknoloji, ki fo nan maji, ki ka enfliyanse konpotmanw, fok ou pridan anpil pouw pa bal zam poul atakew.

Te gen yon diplomat ameriken ki te dim yon le, jan moun ki gen kob ann Ayiti chich, kiyes ki pral finanse yon mouvman revolisyone ki ka bay pwoblem tout bon vre. Mwen pat bay misye repons, mwen jis dil Bondye ap bann mwayen. Mechan yo konnen ke jenn ki motive yo pa gen kob pou yo depanse, fok yo travay, fok yo pran swen tet yo. E pi fo tan yon neg, se nan travay ou fel ak domi. Pa vreman gen tan pou w ap panse ak lit 24/24. E, nan moman n ap pale la, pa gen neg ki gen kob ki pral finanse yon mouvman san se pa li ki gen kontwol li, poul fe sal vle. Neg tankoum, mwen pap janm al travay ak moun loskil saji de fe mobilizasyon pou regle pwoblem peyi a. Yon mouvman ap fet, ap gen moun k ap panse, ap gen moun k ap etabli kontak, ap gen moun k ap finanse, men mouvman an pa ka gen met. Se anbisyon, foli chef, foli pouvwa ak ogey ki fe pa fouti gen yon gwo mouvman sitwayen ki fet ann Ayiti. Jan poun reyisi monte yon gwo mouvman nasyonal e menm entenasyonal ak tout Ayisyen tou patou e zanmi Ayiti nan tout peyi se nan travay an sekre. Nou pa dwe bay estrateji nou.

Mwen, ki se yon neg ki ekri anpil, ki toujou ap panse, gen bagay ki nan tet mwen depi 5 kan, mwen pa janm pale yo paske gen espyon tout kote e depi mechan yo we, ou sou wout pouw monte yon mouvman e pouw avanse sou wout sikse, y ap fe tout sa yo konnen pou yo detwiw. Fon aprann itilize zouti tankou pale ba, pale daki, pale an siy, pale nan zorey. Telepati se yon gwo zouti. Yon moun ki solid nan mantal ka devlope zouti sa. Ou ka voye pansew al rankontre ak panse yon moun sanw pa oblije ouve bouch ou pale oswa ekri. Bagay sa yo, nou pa ka pran chans pale yo an piblik, non selman pou moun pa ri nou, men pou moun ka konnen sakap diskite. M ap gad kek liv Blan ekri, yo panse yo siperye vre moun nwa. E yo panse moun nwa pa fouti met tet yo ansanm pou yo kreye gwo bagay. Mwen kwe nan moman nou ye la, fok neg ki gen gran entelijans yo e k ap goumen pou Ayiti rale yon souf fe anpil prekosyon. Se sak fem pridan anpil sitou ak moun m ap pale, moun k ap ekri e moun k ap relem nan telefon. Nou pa dwe bay estrateji nou e nou pa dwe pale de mwayen lojistik nou genyen pou nou reyalize yon seri de bagay.

Moun pa oblije konnen saw gen nan menw kom mwayen, epi pa plede ap mande moun lajan. Se moun ki vle, moun ki konsyan ke travay la bezwen lajan k ap pote kole. Mwen pa nan ankenn mouvman kote moun ap fe lakolet tout tan. Nou se granmoun, nou konnen nou gen yon vizyon, nou konnen nou gen pwoje ki pou reyalize, tout moun dwe konnen fok yo kotize. E moun dwe bay sa yo genyen. Ayisyen pa kwe nan kontribiye nan anyen, selman pou plezi tet yo. E si neg la gen mwayen, li ka bay yon ti kob, li vle se lidel ki pou pase, li vle kontwole tout moun. M ap di jenn ti gason ki vle angaje yo nan goumen pou peyi a pou yo pa kite anbisyon pote yo ale. Yon neg dwe gen mwayen pouw viv, domi yon kote ki pwop, prezante tet ou byen, pran swen fanmiw e gen endepandans pou moun pa achtew. Se pa tout moun ki lonje lajan baw, pouw pran. Fok ou kle ak tout moun k ap kontribiye ke y ap kontribye pou yon koz komen, yo pap kontribiye pou yo gen kontwol mouvman ni achte moun.

Anpil neg fe oganizasyon, se pou yo ka manje. Yon neg ki mete tan k ap travay, fok ou viv. Men, depi yon neg vin nan zafe goumen pou Ayiti epiw kwe se sou kont moun ou dwe viv, men ou, men lawont paske gen neg k ap mete kob deyo pou few kalmew. Batay pou liberasyon Ayiti pa piti. Se sak fem rete kwe jounen jodi a se aspe metafizik, ezoterik ak espirityel kesyon an ki pi enpotan. Nou deja konn tout sak dwe fet. Nou konn resous yo la, menn bezwen koulye a gen moun ki solid nan tout aspe ki pou goumen, ki pou asime kek pozisyon lidechip. Si gen yon bagay kem ka deteste kay moun se atitid mandyan. Neg ki gen lajan toujou panse li ka achte tout moun, e pou li tout moun vilnerab sitou siw pa gen lajan. Nou kwe jodi a, nou bezwen neg k ap fe sakrifis. Nou pa bezwen neg k ap chache fe kob e ki gen foli rich. N ap rive koten dwe rive ak peyi a, men fok nou fe anpil pridans e fok nou pran prekosyon. Se pa blan ki pral finanse revolisyon pou nou, se nou ki vle, ki konprann sa libete vle di ki pou met kob nou deyo poun reyalize rev nou. Zafe fratenite a se sou papye li ye, Ayisyen bliye konsep sa. E nou met fe san vle depi pa gen fratenite nan mitan nou, nou pa pral pyes kote. Lit pep la ap vanse, moun ki dwe mete men, e ki pou mete men ap met men. Ann vanse nan respe youn pou lot!

Kerlens Tilus 05/15/2019
snel76_2000@yahoo.com
Tel: 631-639-0844

KERLENS TILUS

LAISSER UN COMMENTAIRE

Please enter your comment!
Please enter your name here