Nòt Pati RASIN Kan Pèp La, pou make 50yèm anivèsè masak rejim diktati makout la te fè sou popilasyon Kazal la, nan lane 1969.

0
65

Se konsa, gen yon peyizan makout yo kondane paske li pran dlo pou wouze jaden l pandan 5 jou ki rezève pou grandon yo. Lapolis nan zòn lan resevwa lòd pou arete ti peyizan an, mennen l nan kazèn Kabarè. Sa w tande a, 9 militan manm PUCH yo endiye, yo anvayi kazèn makout la, yo desann drapo nwa e wouj Divalye a, epi yo monte drapo ble e wouj la. Sa pase 27 mas 1969. Divalye reyaji rapid epi brital. Li voye chache 500 militè ak makout nan Gonayiv, Plato Santral, Akayè, Sodo ak Pòtoprens pou anvayi Kazal. Masak la kòmanse avèk dife yo mete nan plizyè dizèn kay. Yo arete, yo bat epi fizye plizyè dizèn moun. 9 Militan yo gaye nan mòn yo. Makout ak militè yo touye 2 nan militan yo epi koupe kò yo an moso. Alix Lamaute avèk Lamare St Germain monte sou tèt mòn Tiso, kote yo defann tèt yo ak anpil kouraj e yo mouri zam alamen3. Konbatan PUCH yo reziste pandan 15 jou malgre tout fòs diktati a te deplwaye. Gen anpil makout ak militè ki mouri pandan batay la. Dapre yon dokiman PUCH pibliye4 te genyen 14 revolisyonè ki tonbe nan batay e yo arete 17 blese. Nou pa janm konnen ki kote blese yo pase. Militè ak makout yo koupe tèt Alix Lamaute ak Lamare St Germain pote bay Divalye. Se konsa, soti 27 mas pou rive 15 avril 1969, makout ak militè yo egzekite anviwon 30 moun anba pye kenèp ki bò rivyè a. Yo arete plizyè dizèn moun mete nan prizon, gen plizyè dizèn lòt moun ki disparèt. Kriminèl yo vyole anpil fanm e yo ansasinen ti bebe tankou vye granmoun.

N ap site pawòl Sekretè Jeneral RASIN te ekri nan lane 2009:

« Comment ne pas apprécier ces jeunes intellectuels des deux sexes issus pour la plupart de familles aisées, qui ont abandonné leurs études universitaires soit en Haïti soit à l’étranger pour épouser la cause révolutionnaire ? Comment ne pas honorer les vaillants membres de la petite paysannerie, du prolétariat et d’autres couches populaires qui ont compris que seul le socialisme peut garantir l’avenir digne du peuple en intégrant le rang révolutionnaire ? Ils ont su affronter les sicaires militaires et macoutes haïtiens entraînés et armés par l’impérialisme américain malgré leur faiblesse numérique et leur manque d’armement. Pour protéger leurs intérêts et corollairement, ceux de la bourgeoisie compradore et des grands dons, les puissances du capital ne lésinent pas sur les moyens même en engraissant les régimes les plus féroces comme celui de François Duvalier. Leur valeur personnelle mérite non seulement notre admiration, mais aussi doit être une

3 Gen plizyè temwayaj ki rakonte Alix Lamaute tiye tèt li lè li wè makout yo te rive ansèkle li

4 PUCH pibliye yon dokiman enpòtan ki rele : “Haiti sous Duvalier: Terrorisme d’Etat et visages de la résistance nationale »LE MONDE DU SUD – ELSIE NEWS

LAISSER UN COMMENTAIRE

Please enter your comment!
Please enter your name here