Ou te dwe mouri deja!

0
4270

Ak trantan w lan, ou gentan viv twòp. Ou jui yon lane maryaj, anverite se twòp! Madanm ou te gentan fin jui w tou, disparisyon w pa anyen pou li. Ki dwa w pou w grandi tèt dwat andan yon sosyete kote se tèt bese ki jwenn ochan?

Ou te dwe mouri deja. Ou te twò lach pou w viv! Ou pat itil peyi sa anyen, sa tèlman vre se dosye Granravin ki te enterese w. Granravin moun yo. Bon m konnen yo di w se pa koze sa yo pou w pale, se bèl imaj pou w vann de peyi a. M te kwè se lotrejou la yap di w yap fè tout sa yo konnen pou yo anpeche yon moun vann yon seri imaj ki pap itil peyi a. Ou pa tande granmoun twòp! Yo te di w dosye Granravin nan se yon dosye politik li ye. Si w te anbasadè se raple yo tap raple w. Se bon pou ou ti nèg! Ou pa wè yo pa pete nan koton ba w santi tou. Anmègdan! Pouki w pat rete ap fè foto menm jan ak tou «m’as tu vu» nan dine ofisyèl nan Caribe? Pouki se pat foto sa w manje, sa w mete, plaj ak otèl ou frekante ou tap mache fè? Lè sa w tap itil nasyon an Vlad! Ou pa tap antre nan koze moun isi. Koze ki pa regade w.

Vladjimir Legagneur
Vladjimir Legagneur

Ou te dwe mouri deja. Se yon kamera pwofesyonèl ou chwazi kòm zouti nan yon peyi kote se nèg ki gen zam kòm zouti yo bay respè. Nan chèche pwoblèm pou Granravin, yo bay zanmi w, fanmi w, kamarad ou solisyon. Ki dwa w pou w te grenpe dèyè yon motosiklèt al travay nan yon zòn kote se Zoreken ofisyèl ki frekante la? Lasèk! Enben se sekrè moun isi ou t’al devwale vre. Tout lide m di m, pandan w Granravin ou kwaze ak yon moun nou pa ta panse. Kidonk, pou koze yo pa pale ou te dwe mouri deja.

Ou te dwe mouri deja Vlad. Nan yon peyi kote se kalite ekonomik yon moun ki mobilize leta pou defann ou. Ou te dwe mouri deja paske w tap travay pou laprès. Yon près ki pa prese lè se pa pwoblèm patwon l lap regle. Yon près ki pa la pou prese sa k mal chifonnen, men ki pito chifonnen sa k fin byen pase. Laprès John Rock Gougueder ak Yves blot a.

Ou te dwe mouri Vlad. Ou mouri pou po je w, ou pa mouri pou pwojè w. Ou pat gen rèv, pat gen tras anvi viv sou foto w yo, ou pat gen fanmi, zanmi, ou pat itil anyen, ou pat yon gwo mak sitwayen, ou anmède moun twòp.

Sèl sa m konnen, gen moun lè ya mouri se ap rejuisans popilè kap mele ak dèy ofisyèl. Ou menm se lenvès. Men nan reyalite pa nou an, se pa tout moun ki mouri. Ou se youn nan yo!

M pap di w repoze nan lapè, ou mouri Granravin!

Source: Facebook

LAISSER UN COMMENTAIRE

Please enter your comment!
Please enter your name here