Kanaval ak maji nwa !

0
593

Jeneralman m pa yon moun ki kwè nan sipèstisyon ni dyab. Nan sans sa gen menm moun ki di m pa Ayisyen tèlman m pa kwè nan anpil nan briganday sipèstisyon sa yo.

Apre tout moun sa yo fin mouri lendi a pandan dezyèm jounen kanaval la, m komanse ap poze anpil kesyon. Radio Trans Inter ( RTI, 98.1 FM ) te an dirèk sou stann sponsor nou Tchako ak yon ekip 10 manm pou fè retransmisyon kanaval la. Mwen pa t prezan. M t ap jere bagay yo a distans paske foul ak bri kanaval pa fè m byen. Kidonk m pa t wè kijan stand yo te fèt. M te fè yon pase nan samdi pou fè miz anplas pou ekip Trans Inter a. Stand yo pa t ko fini nan moman an.

Lè m ap gade foto stand yo apre evenman sanglan lendi a, m gen pwoblèm… anpil pwoblèm. Kisa yon Simityè Potoprens vin fè sou yon stand sou Channmas nan yon kafou 4 chemen ? Pou ki rezon tout siy majik sa yo sou stand sa ? Ki piblisite yon simityè piblik bezwen fè sou yon stand nan mitan yon kanaval ? Kote Simityè Potopens jwenn lajan pou peye yon stand ki koute preske 8 mil dola ameriken ?

Tout ipotèz mwen yo di m efektivman gen yon operasyon maji nwa ki t ap fèt nan kafou 4 pwent sa kote stand Simityè a te ye a. Sa k pi dwòl la se devan stand dwòl sa aksidan kouran ki manke touye atis Fantom nan fét. Se menm aksidan sa ki pral lakoz yon dividal moun mouri kou kochon. Anpil san vèse…. anpil kadav !

Asosyasyon senbòl yo soulve anpil kesyon lakay mwen : Kafou 4 pwen, San Simityè, Kadav, Fantom, Pentagram… M pa konn anyen na kesyon maji ak mistik… men sa k pase sou Channmas la lendi kanaval la ban m rezon pou m envestige rapò maji nwa, sòsèlri genyen ak politik e pouvwa an Ayiti.

M rete kwè stand Simityè Potoprens sou Channmas la pa inosan. Donk aksidan an gen dwa pa yon senp aksidan vrèman. Gen dwa se yon senp koyensidans ou di mwens rezilta neglijans kriminèl Leta a nan pwoteje lavi pèp la. Men pis sòsèlri maji nwa se pa yon pis ke yon etnològ, yon antwopològ dwe neglije. Kanta pou mwen menm, se pou premye fwa nan vi m je m louvri sou koze sa yo.

Si maji nwa egziste vreman, gen anpil rezon pou n poze anpil kesyon sou prezans stand Simityè Potoptens nan kanaval la ak tout san sa yo ki koule e tout kadav sa yo pandan dezyem jou gra…

Daly Valet

LAISSER UN COMMENTAIRE